lipiec, 2024

23lipiec(lipiec 23)18:0028(lipiec 28)14:30Biodanza. Taniec Archetypów

Szczegóły wydarzenia

BIODANZA. TANIEC ARCHETYPÓW. KRÓL/KRÓLOWA. MAGIK/ WIEDŹMA. WOJOWNIK/WOJOWNICZKA. KOCHANEK/ KOCHANKA.
PROWADZI: CRISTIANO MARTINS
„Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy będziesz mógł spojrzeć we własne serce. Kto wygląda na zewnątrz, śni; kto zagląda do wnętrza, budzi się.”
-Carl Gustav Jung-
Biodanza oznacza Taniec Życia. To taniec serca i wolności rodem z Ameryki Południowej. To system, który integruje muzykę i ruch; umożliwia nawiązanie autentycznej relacji ze sobą, z innymi ludźmi oraz z otoczeniem. Tworzy intensywniejszą świadomość życia, dzięki uważności i obecności w „tu i teraz”.
Archetypy są fundamentami naszej rzeczywistością. Carl Jung, który zidentyfikował je jako pierwszy, określił je mianem „DNA ludzkiej duszy”. Archetypy, niczym fundament, leżą u podstaw naszego zdrowia psychicznego i są dążeniem do pełnego życia. Są psychologicznym odpowiednikiem Instynktu. Podczas tych warsztatów zaproponuję, abyśmy wytańczyli archetypy – Króla/ Królowej, Wojownika/ Wojowniczki, Magika/ Wiedźmy i Kochanka/ Kochanki. Kiedy tańczymy archetyp, przenika się on głęboko z naszą odrębnością.
WOJOWNIK/ WOJOWNICZKA
„Bycie wojownikiem nie wymaga perfekcji ani niewrażliwości. Jest absolutną bezbronnością. To jedyna prawdziwa odwaga.”
Archetyp Wojownika/ Wojowniczki to część ludzkich uniwersaliów spotykanych w wielu kulturach na przestrzeni czasów. W poszukiwaniu prawdy, sensu i ludzkiego potencjału, każde społeczeństwo dostosowało tę siłę do swoich potrzeb. Znajdujemy ją w tradycjach i symbolicznych narracjach Wielkich Cywilizacji. Istnieje w tradycjach szamańskich Indian amerykańskich, Inków i Majów w zakonach zakonnych wojowników z Chin w tradycji celtyckiej „Rycerzy Okrągłego Stołu” i średniowiecznego Zakonu Templariuszy. W mitologii greckiej spotykamy bogów Aresa i Atenę, a jego rzymski odpowiednik Mars i Minerwa, w Starym Testamencie są opowieściami o wojowniku walczącym dla Boga. Ze starożytnej Sparty słyszymy legendarne opowieści, które opowiadają o odwadze Leonidasa i jego 300 wojowników. Z Japonii pochodzi znana koncepcja samurajów, ludzi szkolonych od najmłodszych lat, aby podążać za Bushido, drogą wojownika. Przebudzenie Świętego Wojownika/ Świętej Wojowniczki oznacza przejęcie naszej osobistej mocy, odzyskanie świętego dziedzictwa, jakim jest możliwość urzeczywistnienia naszego osobistego mitu.
KRÓL | KRÓLOWA
Archetyp Króla| Królowej to pośrednik, pomost, ktoś, kto łączy, zdolny poślubić Niebo i Ziemię w świętej przestrzeni serca. Może być prawdziwym „axis-mundi”/ osią świata, jak nazywał go Mircea Eliade, rozwijającym umiejętność zanurzania się w królestwie Transcendencji i jednoczesnego utrzymywania związku z pozbawionymi przejrzystości sprawami doczesnymi. Król uważany jest również za inspirujący przykład „Podczas rządów króla, w królestwie dobrze się działo”, jak mówi przysłowie.
Tożsamość, która w pełni integruje Króla, jest synonimem bytu, który bierze odpowiedzialność (zdolność do reagowania) za zjawisko Bycia Żywym albo poprzez kroczenie ścieżką osobistą, albo w jej kolektywnym i niepodzielnym, rozległym wymiarze kosmicznym.
KOCHANEK/ KOCHANKA
„Rozpal swoje życie. Szukaj tych, którzy podsycają twoje płomienie. ”
Rumi
Pragnienie miłości, fuzji międzyludzkiej jest chyba najsilniejszym impulsem ludzkości. Jest to najbardziej podstawowa pasja, która jednoczy rasę ludzką, klan, rodzinę, społeczeństwo.
Ze zintegrowanego Człowieka skąpanego w wodach tego archetypu wyłania się pogląd, że wszystkie rzeczy są ze sobą połączone w piękny, spójny i tajemniczy sposób. Kochankowie naturalnie posiadają empatię do otaczającego ich świata. Są kierowani potrzebą dawania i otrzymywania miłości. Jest to podstawowy wzorzec energii, entuzjazmu i pasji. Wyraża się poprzez pierwotne pragnienie przyjemności i dobrego samopoczucia naszego gatunku oraz przekłada się na impuls do zanurzenia się w głąb świata doznań, do zmysłowego odnoszenia się do całości.
MAGIK/ WIEDŹMA
„Istnieje tyle ścieżek do Boga, ile jest dusz na Ziemi”. (Rumi)
My wybraliśmy taniec …
Archetyp Magika/ Wiedźmy reprezentuje Percepcję i Dostęp do Doświadczania wszystkiego, co nie jest bezpośrednio dostępne lub widoczne. Opisuje zestaw psychicznych obrazów, które zapraszają nas do zanurzenia się w bezkresnym oceanie Zbiorowej Nieświadomości, a na tych wodach zasmakujemy uświęconego rozumienia życia. Intencją dzisiejszego Czarodzieja jest rozpoznanie swojego miejsca w całości, wiedząc z pewnością, że „nie jesteśmy odizolowanymi istotami, ale uczestniczymy w zjednoczonym ruchu kosmosu” (R. Toro).
W historii ludzkości Mag objawiał się w pełnej postaci w pierwotnych społeczeństwach jako „szaman”, słowo, które od samego początku oznacza: widzieć i wiedzieć. W społeczeństwach tradycyjnych to „uzdrowiciel” był tym, który odkrywa przyczyny zjawisk, przywraca człowiekowi totalność i pełnię oraz jest pośrednikiem pomiędzy widzialnym i niewidzialnym. W tradycji greckiej mag przejawia się głównie poprzez małe i duże Elizejskie misteria inicjacyjne, które były rytuałami inicjacyjnymi oddającymi cześć boginiom Demeter i Persefonie, a także Dionizosowi.
Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.
• Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
• Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
• Uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.
Przemiana następuje poprzez naukę odczuwanie połączenia ze swoim ciałem, emocjami i energią. Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”. Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.
Celem Biodanzy jest świętowanie życia. Pobudza i ułatwia nawiązywanie relacji, pomaga uczestnikom odzyskać radość i witalność oraz celebrować świętość życia. Pomaga czuć się szczęśliwym, zdrowym i pewniejszym siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości i doskonaląc umiejętność dokonywania wyborów.
Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.
• Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
• Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
• Uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.
Przemiana następuje poprzez naukę odczuwanie połączenia ze swoim ciałem, emocjami
i energią. Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”. Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.
„Biodanza reprezentuje pierwotny schemat energetyczny głębokiego związku i wolności ekspresji, piękna, entuzjazmu i pasji. Żyje w nas dzięki rdzennym pragnieniom naszego gatunku, takim jak pragnienie zdrowia, miłości, przyjemności i dobrego samopoczucia. Daje nam impuls by zanurzyć się w świecie wrażeń i zmysłów. Uczy nas postrzegać życie jako sztukę, a także słuchać kompasu własnego serca, który łączy nasze pragnienie dawania oraz otrzymywania miłości.” (Cristiano Martins)
Biodanza wzmacnia także „lineas de vivencia”, czyli linie żywotności w ramach pięciu określonych dziedzin: witalności, seksualności, kreatywności, uczuciowości
i transcendencji.
Biodanza opiera się na badaniach psychologicznych, filozoficznych, antropologii tańca i tradycyjnych rytuałach. Jeden z jej nauczycieli wyjaśnia pochodzenie słowa “biodanza” z greckiego bios oznaczającego życie, oraz z wywodzącego się z hiszpańskiego danza, które oznacza taniec. Zajęcia polegają na osobistym, bezpośrednim doświadczeniu – indywidualnie, w parach, podgrupach lub w grupie złożonej ze wszystkich uczestników. Podczas zajęć wykorzystuje muzykę, ruch i taniec aby umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich.
Biodanza Systemu Rolando Toro to metoda, która pracuje na potencjale możliwości każdego człowieka. Wykorzystuje metodę autorską twórcy systemu, prof. Rolando Toro, która bazuje na pozytywnych zasobach każdego z nas, odkrywając przed nami różne możliwości i formy ekspresji. Jej ojcem jest psycholog, antropolog, poeta i artysta z Chile. A od lat 60 -tych XXw jest rozpowszechniana w ponad 30 krajach na całym świecie jako metoda rozwoju osobistego.
Biodanza zwraca naszą uwagę na budowanie więzi i relacji poprzez kontakt wzrokowy, który stanowi podstawę pięknej komunikacji bez użycia słów. Ten sposób pomaga w otwarciu serca, zmianie potrzeb i pragnień danej osoby, pobudzeniu gotowości na nowe doświadczenia.
„Człowiek nie żyje, aby tańczyć, lecz tańczy, aby szczęśliwiej żył”
Aby rozpocząć praktykę Biodanzy i doświadczyć płynących z niej korzyści nie jest konieczne żadne doświadczenie ani przygotowanie taneczne. Taniec odbywa się boso.
PROWADZĄCY: CRISTIANO MARTINS
Jest nauczycielem Biodanzy (systemu Rolando Toro), certyfikowanym przez portugalską szkołę Biodanza SRT. Jest także częścią kadry pedagogicznej w Instytucie Psychologii Stosowanej, gdzie prowadzi podyplomowy kurs pt: „Rozwój i terapia człowieka poprzez sztuki ekspresyjne”. W ciągu ostatnich kilku lat poświęcił się tworzeniu różnorodnych autorskich warsztatów, takich jak: „Poddaj się miłości”; „Święty wojownik”; „Ekstatyczny kochanek”; „Korzenie na ziemi, korzenie w niebie”; „Chaos, kreatywność i powrót sacrum”; „Narodziny kosmicznego człowieka”; „Pod znakiem uczucia”; „Mistyczny magik”. Oferuje swoją pracę w wielu krajach: w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Estonii i Kanadzie.
Urodzony w 1979 r. w Niemczech, osiedlił się i mieszka w Portugalii. Po ukończeniu klinicznej pedagogiki psychiatrycznej uczył się terapii Gestalt. Narzędzia te pozwoliły mu pracować przez kilka lat w dziedzinie zaburzeń behawioralnych.
WARSZTAT JEST TŁUMACZONY Z ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI!
TERMIN: 23-28 lipiec 2024 (wtorek – niedziela)
MIEJSCE: Uzdrowisko, Kamionek Wielki 66 A, Kamionek Wielki, www.uzdrowisko.love
ROZPOCZĘCIE: 23 lipca godz. 18 (rozpoczynamy kolacją)
ZAKOŃCZENIE: 28 sierpień godz. 14.30 (kończymy obiadem)
CENA WARSZTATU: 1400 zł + koszty zakwaterowania i wyżywienia
EARLY BIRD: 1250 zł (przy wpłacie zaliczki do 30 kwietnia) + koszty zakwaterowania i wyżywienia
CENA NOCLEGU I WYŻYWIENIA (WEGE): 1250 zł w pokojach 2 – 4 osobowych z łazienkami (o tym w jakim będziesz pokoju decyduje kolejność zgłoszeń), 1150 pokój z łazienką na zewnątrz, 1050 na zagospodarowanym poddaszu (na poddaszu jest 10 łóżek oraz dwie łazienki z prysznicami )
MIEJSCE: Uzdrowisko, www.uzdrowisko.love
KONTAKT: Anna 535 318 279, info@uzdrowisko.love
ZAPISY: Konieczna rejestracja mailowa na adres info@uzdrowisko.love (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia).
Następnie prosimy o wpłatę zadatku w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
Brak wpłaty zadatku w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt.
Zadatek za pobyt w wysokości 300 zł prosimy wpłacać na konto Dom Uzdrowisko 49116022020000000378544847 z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „pobyt 23-28.07.2024”. Zadatek na miesiąc przed warsztatem staje się bezzwrotny.

Zobacz więcej

Kiedy?

23 (Wtorek) 18:00 - 28 (Niedziela) 14:30

X