marzec, 2024

01marzec11:0003(marzec 3)18:00TaoBody Pure Pleasure * Awaken Inner Lover * Warsztaty Tantryczne dla PAR i SINGLI

Szczegóły wydarzenia

TaoBody PurePleasure – * Awaken Inner Lover*
Warsztaty T@ntryczne dla PAR i SINGLI
Najgłębsze warsztaty całkowitego zanurzenia w transformację taoistycznej pracy z ciałem, oddechem oraz świadomością.
Poczuj….jak płynie wołanie:
Jakby to było, gdyby wszystko ( z naciskiem na wszystko) co przychodzi do Ciebie i co istnieje w Twoim życiu dawało Ci czystą przyjemność i wirowało pasją, radością?
Jakby to było, gdyby poddać się przyjemności i przyjąć ja na całą drogę życiową?
————————————————————————
Już 1-3 marca 2024 w progu przesilenia wiosennego -w urokliwym, przepięknym i wspierającym grupowe procesy miejscu mocy jakim jest ośrodek warsztatowy Uzdrowisko spotkamy się na cudownych, głębokich i bardzo odważnych warsztatach taoistycznej pracy z ciałem, świadomością, podświadomością, oddechem oraz medytacją.
Program warsztatowy : TaoBody PurePleasure *Awaken Inner Lover* powstał z wezwania energii transformacji, które pragną wyjąć nas z dualizmu w postrzeganiu bólu egzystencji i wzrostu odrzucania poszczególnych warstw iluzji jako koniecznego etapu przed osiągnięciem lekkości i dobrostanu życia.
Już czas by zaprosić przyjemność, energia Nowej Ziemi tego potrzebuje Ciebie w radości i przyjemności.
Warsztaty TaoBody PurePleasure *Awaken Inner Lover* to podróż do CZYSTEJ, PIERWOTNEJ, BOSKIEJ, NATURALNIE NIEOGRANICZONEJ przyjemności przyjętej poprzez ciało do całego naszego bytu oraz TRANDESCENCYJNYM poddaniu się PRZYJEMNOŚCI.
Warsztat TaoBody PurePleasure jest ceremonia uznania SIEBIE jako istoty świadomej swojej mocy, uzdrowionej w seksualności i w pełni ją respektującej, szanującej i przyjmującej należną przyjemność z radością.
Będziemy operować 3 filarach energetycznych: podstawy egzystencji (dharmy), ścieżki ( drogi życiowej), owocu ( czyli manifestacji naszej obudzonej kreatywności).
Warsztaty opierają się na głębokim przekazie buddyjskich nauk tybetańskich przywołujących rytualność energetyczną i filary Gankyil Koła Radości ( Wheel of Joy).
Odrzucenie blokad i schematów ( TRUCIZN) – przywołanie PEŁNI przyjemności i radości – wprowadzenie nowych wartości w MANDALĘ życia by zbierać słodkie OWOCE.
( więcej o Gankyil poniżej)
————————————————————————
W procesie świadomościowym warsztaty TaoBody PurePleasure to zaproszenie do:
*skoku kwantowego świadomości i wszelkich ograniczeniach w nas jakie stworzyliśmy hamując przyjęcie niegraniczonej, transcendencyjnej, czystej przyjemności ciała, życia, egzystencji, tworzenia i doświadczania.
*poznania siebie całkowicie aspektu żeńskiego -męskiego i prawdy o swoim wewnętrznym kochanku/ kochance i usłyszenia jego pieśni.
*Zauważenia i blokujących nas pokładów i struktur wstydu, uwiązania, poczucia winy, lęku ( transformacja Gankyil i aktywacji ānanda-cakra twojej mandali życia)
*Wyjścia z iluzji dualizmu rozdzielającego to co trudne i gęste od przyjemności , przywrócenia pełnego balansu energii ying-yang
*Przywrócenia pierwotnej otwartości na przyjemność i dzikość radości życia, wraz z nią przywołanie i przyjęcie wszelkich zaginionych/ odłączonych kawałków duszy i należnych nam darów. kreatywności, miłości, obfitości owoców naszych starań.
*Wejścia na wyższą jakość świadomego życia w zintegrowanym przepływie i balansie energii męskiej i żeńskiej, jasnym odczuwaniu potrzeb i granic, żyjąc z odwaga i lekkością w pełnym przyjęciu aspektów naszej wewnętrznego kochanka/kochanki.
*radykalne uzdrowienie obszaru seksualności poprzez uświadomienie granic oraz zbalansowanie energetycznych związanych z energią męską i żeńską oraz aspektów związanych z przyjmowaniem poprzez uhonorowanie Wewnętrznego Kochanka/ Kochanki. ( Inner Lover)
————————————————————————————————————–
Praktycznie zyskasz umiejętności i poznasz:
* 18 sekretnych punktów przyjemności ciała oraz sposobów ich aktywacji ( refleksologia sensualna Tao)
* Alchemiczne techniki taoistycznego masażu PurePleasureTao aktywującego poddanie się nieograniczonej przyjemności ciała oraz przeprowadzenie osoby przyjmującej przez proces poddania się świadomej energii.
* Głębokie techniki świątynnego masażu PurePleasureTao na 4 ręce i jego niewiarygodną i transformującą moc przyjemności ciała w energii Gankyil.
* Techniki i metody oddechu, medytacji i pracy z ciałem pochodzące sprzed kilku tysięcy lat opisane w pismach źródłowych stanowiących esencję połączenia się z droga Tao.
*Metody pracy z intencją, oddechem, energią pomiędzy osobą obdarowująca masażem a przyjmująca masaż, zarzadzanie energią i intencją w masażu i uważnością w pracy z ciałem.
*Starożytnych technik pulsacyjnego masażu tybetańskiego budzącego przepływ energii se-ksualnej ( Tibetan Pulsing)
*Metod somatycznej pracy z ciałem uwalniania emocjonalnego t@ntry jogi oraz budzenia energii QiGong oraz taoistycznych technik zmieniających struktury energetyczne twojej rzeczywistości.
*Techniki praktycznej i pogłębionej pracy z Kołem Zgody ( Wheel of Consent) w obszarze uzdrawiającego i uwalniającego rozszerzania granic.
Warsztaty dla:
* par ( 5 miejsc dla Par) oraz osób Solo ( 20 miejsc – zapisy w równowadze płci)
( informacja dla Par: masaż na 4 ręce jest pracą w trójkach )
* osób gotowych na zauważenie i objęcie własnych traum, blokad oraz schematów związanych z iluzją wstydu, poczucia lęku oraz głęboko zakorzenionych schematów poczucia winy oraz tworzenia toksycznych bolesnych przywiązań ( związane z odczuwaniem, przyjmowaniem oraz doświadczaniem przyjemności )
*osób mające już wcześniejsze doświadczenie w pracy z ciałem, oddechem, t@ntrą, medytacją. Technikami masażu i pragną rozwijać się i doświadczać.
*osób pracujące z ciałem pragnące rozwinąć swój warsztat świadomego dotyku o techniki związane z taoistycznym masażem t@antrycznym.
*osób otwartych na całkowitą akceptację siebie i poddanie się przyjęciu przyjemności ciała fizycznego, energetycznego i zaszczepienie procesu w innych aspektach życia codziennego.
*osób gotowych na metafizyczne i często zaskakujące na spotkanie z prawdą i obrazem swojego wewnętrznego kochanka/kochanki i wypartymi lub nienakarmionymi potrzebami, granicami i pragnieniami.
*zrozumieć ( doświadczyć empirycznie) taoistyczną koncepcję drogi przyjemności będącej podróżą do błogiej jedności z Tao następnie dokonać wyboru czy chcemy tak się czuć przez większość naszego życia.
_____________________________________________________
Więcej o Gankyil:
Warsztaty oparte są na głębokich filarach starożytnych nauk tybetu, pierwotnych tantrach i naukach buddyzmu które przywołują rytualność Gankyil, wirującą, głęboko transformująca moc ānanda-cakra czyli „Wheel of Joy” – „Koła Radości”
Czym jest Gankyil: jest symbolem i narzędziem rytualnym używanym w buddyzmie tybetańskim i wschodnioazjatyckim ale też przekazem energetycznym.
Znajdziesz go na wielu symbolicznych narzędziach rytualnych , bębnach, emblematach w świątyniach buddyjskich, fladze tybetu jak również jako element godła.
Będzie on też symbolem oraz filarem logiki energetycznej procesów warsztatów TaoBody PurePleasure.
______________________________
Gankyil, czyli „Koło Radości” tzw. , ānanda-cakra jest przedstawiane w formie podobnej do starożytnego taoistycznego symbolu yin-yang, ale jego wirująca centralna piasta składa się zwykle z trzech lub czterech części.
Pierwszy znak „Ga” oznacza:
*Radość
*Rozkosz
*Przyjemność
Oraz pozytywne nastawienie i spokój ducha wywołane wglądem mądrości;
Natomiast drugi „kyil” oznacza :
*obracanie się,
*rotację
Czyli nieustraszone podejmowanie nieszkodliwych działań w oparciu o wiedzę o współzależności , ruch, zmianę, akceptację, przyjmowanie, poddanie się wibracji w zaufaniu.
————————————————-
W Dzogchen, najwyższej nauce buddyjskiej tradycji Tybetu, Gankyil ma głębsze konotacje: symbolizuje „spojrzenie z ziemi, ścieżkę medytacji i owoc działania”, czyli trzy różne aspekty wyjaśniające ostateczną naturę naszego umysłu.
Wszystkie nauki Buddy mają na celu urzeczywistnienie tej ostatecznej natury, samodoskonalącej się nierozdzielności pierwotnego stanu wszechwiedzy, czyli oświecenia, który przekracza wszelkie ograniczenia umysłu, nawet samą religię.
Gankyil ma szeroką wielopłaszczyznową symbolikę i przekaz na drodze do świadomości i oświecenia:
Koło Radości jest powszechnie przedstawiane w centralnym punkcie Dharmachakra, gdzie jego trzy lub cztery wiry mogą reprezentować TRZY KLEJNOTY:
*Buddha ( w pełni oświecony )
*Dharma ( oświecona ścieżka połączona z naukami Buddy)
*Sangtha ( praktyka i społeczność w jedności to co zachowuje Dharme )
oraz zwycięstwo nad trzema TRUCIZNAMI
*“Moha” DELUSION ( ja nazywam to egotyczna głupota i zadufaniem)
*„Rava” ATTACHMENT ( np. chciwe , bolesne przywiązanie )
* „Dvesha” AVERSION ( np. wgarda, zaborczość, złość )
( TRUCIZNY mają odnośnik do niskowibracyjnych blokad jak iluzja, zagubienie, uwiązanie, chciwość, niedosyt, awersja, nienawiść, agresja, ).
Z innej strony wyjaśniaja te zależności Cztery Szlachetne Prawdy, również reprezentowane przed Gankyil:
*Pierwsza PRAWDA: „dukkha” niepokój, oznacza, że wszelakie cierpienia, brak spokoju, stawanie się niestabilnym jest stałym, wrodzonym elementem wędrówki zwanej: SAMSARA. Samsara czyli życiowej podróży, karmicznych cykli zbierania doświadczeń, chwytaniu nawyków, idei
*Druga PRAWDA: „samudaya” (pochodzenie, powstanie, połączenie; „przyczyna”) versus: dukkha (niepokój) pojawia się jednocześnie z taṇhā („pragnienie, pragnienie lub przywiązanie, dosł. „pragnienie” bolesne przywiązanie do idei, rzeczy, ludzi, sposobów – źródło wszelkich trosk)
*Trzecia PRAWDA: „nirohda” ( zaprzestanie, zakończenie, zamknięcie) porzucenie tanha ( czyli bolesnego przywiązania) dukkha może zostać zakończona lub powstrzymana przez zamknięcie lub porzucenie taṇhā ( można całkowicie wyjść z cierpienia i słabości odrzucając świadomie bolesne przywiązania do rzeczy, stanów osiągając wyzwolenie jak poniżej mówi Czwarta Szlachetna Prawda.
*Czwarta PRAWDA: „ marga” – buddyjska droga do wyzwolenia i świadomości – ŚCIEŻKA WYZWOLENIA.
Reasumując starożytne nauki Buddy : JEST (!!!) możliwe osiągnięcie ( lub skuteczne dążenie do osiągnięcia) całkowitego wyzwolenia od cierpienia – osiągnięcie zrozumienia w zbieraniu doświadczeń pozbywając się radykalnie ( odrzucając) bolesne przywiązanie.
Formą odrzucenia bolesnych przywiązań jest decyzja o życiu w przyjemności, w chwili obecnej, świadomym nie skupianiu się na bolesnych przyczepach emocjonalnych, akceptacja bólu jako części drogi życiowej bez tworzenia utknięcia w nim.
————————
Aby wejść w wir energetyczny w naszej mandali życia kreacji, przyjemności, pasji, lekkości – potrzebujemy odnieść zwycięstwo nad trzema zatruwającymi nas „ truciznami”, zwycięstwo polega na ich przyjęciu i odrzuceniu ich wpływu na naszą kreację życia.
————————————
Wówczas Koło Radości ( Gankyil) wibruje radością, przyjemnością, manifestacją a my mamy szanse doświadczać błogiej drogi i słodkich owoców naszych działań, płynąc w zaufaniu. Dotyczy to całej ścieżki duszy nie tylko obecnego wcielenia.
Jakby to było gdyby „koło radości, przyjemności, pasji” wibrowało dla Ciebie bezustannie?
Zapraszam Cię na bardzo głębokie warsztaty, które być może są dla Ciebie, jeśli masz gotowość i rezonowanie
————————————————-
TaoBody PurePleasure
Awaken Inner Lover
T@ntryczne Warsztaty dla PAR i SINGLI
Warsztaty z certyfikatem uczestnictwa
Kiedy: Piątek-Niedziela 1-3 Marca 2024
Gdzie: Uzdrowisko Love
Rozpoczęcie: piatek godz. 11.00
Zakończenie: niedziela godz. 18.00
Link do ośrodka: https://www.uzdrowisko.love/
Kontakt: BlissYou.Info@gmail.com w tytule maila: TaoBody PurePleasure
Whatsapp: +48 518 904 151
——————————————
Cena:
Pobyt, pełne wyżywieniem od osoby: 3 dni jedynie 630 zł
( cena pobytu i wyżywienia nie podlega rabatom )
Warsztaty cena regularna 1 osoba: 1170 PLN + pobyt z wyżywieniem 630 zł
Warsztaty cena regularna PARA ( 2 osoby): 2090 PLN + 2x pobyt z wyżywieniem 2×630 zł
——————————————————-
Early Bird super cena przy wpłacie zaliczki do 01.02
Warsztat Early Bird 1 osoba: 780 PLN + pobyt z wyżywieniem
Warsztat Early Bird w Parze 2 osoby: 1390 PLN + 2x pobyt z wyżywieniem
Zaliczka rezerwacyjna 300 zł po potwierdzeniu mailowym BlissYou.Info@gmail.com otrzymasz szczegóły oraz dane do przelewu. ( zaliczka jest bezzwrotna)
Dodatkowo: „Rabat Rodzinny BlissYou” – dla każdego kto brał udział w warsztatch TaoBody i TaoFeet w poprzednich latach wysokości 100 zł.
Również uzupełnij formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/…/11WmqGkQJI…/edit
————————————————-
Informacje organizacyjno-logistyczne:
Warsztaty odbywają się w Uzdrowisku Love przecudownym energetycznym miejscu zatopionym w zieleni i naturze, z dala od zgiełku z przecudownym naturalnym jeziorkiem gdzie bedzie można pływać. Jadalnia i stumetrowa sala warsztatowa z kominkami gdzie bedzie palił się ogień – poczujemy plemienną, rodzinną błogość.
Mamy łącznie 30 miejsc warsztatowych. 15 miejsc dla mężczyzn oraz 15 miejsc dla kobiet.
Zakwaterowanie: piękne pokoje 2-3-4 osobowe zobacz zdjęcia na stronie.
17 miejsc w pokojach. Powyżej tej liczby zakwaterowanie na przytulnym i sympatycznym poddaszu wspólna przestrzeń (13 łóżek, dwie łazienki z prysznicami ).
Wyżywienie wegetariańskie lub na życzenie wegańskie, przepyszna domowa kuchnia, eko produkty. 3 posiłki dziennie, deser nielimitowany barek kawowo – herbaciany, zdrowe przekąski owoce. W trakcie warsztatów 7 posiłków- rozpoczynamy obiadem w piątek i kończymy obiadem w niedzielę.
—————————————————————————-
INFORMACJE DODATKOWE:
Przed/ po warsztatach:
Istnieje możliwość przyjechania wcześniej lub pozostanie na integrację i wypoczynek w Uzdrowisko Love po warsztatach.
Rezerwacje we własnym zakresie w ośrodku cena:
135 zł bez wyżywienia, ze śniadaniem 165 zł
————————————————————————
Przygotowanie do warsztatów:
Uwaga:
-warsztaty dla osób z doświadczeniem w świadomościowej pracy z ciałem, oddechem oraz medytacją, rozumiejących własna odpowiedzialność za spotkanie się ze sobą w procesie uzdrawiania i przyjęciem własnych pojawiających się tematów jak również z uzdrowioną seksualnością oraz nie przyjmujących leków przeciwdepresyjnych.
– lekka dieta minimum tydzień przed warsztatami, dla jakości procesów zrezygnowanie z mięsa
– w czasie warsztatów obowiązuje całkowity zakaz stosowania alkoholu oraz jakichkolwiek środków psychoaktywnych.
– dla osób zapisanych zostanie utworzona grupa gdzie otrzymacie przygotowanie przed warsztatami oraz wsparcie w integracji procesów po warsztatach.
– na warsztatach w poszczególnych sekwencjach przewidziana jest częściowa lub całościowa nagość.
– w czasie warsztatów będziesz pod opieką doświadczonych facylitatorów oraz otrzymasz każde należne ci wsparcie emocjonalne, program oparty na podstawowych i nienaruszalnych zasadach Koła Zgody w najwyższej trosce o granice każdego uczestnika.
– pełne informacje dotyczące przygotowania się, stroju oraz programu otrzymują zapisani uczestnicy drogą mailową.
————————————————————————
Poznaj MAGICZNY Team:
Witaj jestem Eve Malko to moje dwa kraje i narodowości, jestem z Polski i Izraela, więc czasem mieszam jezyki ale jezyk światła, dotyku i miłości jest uniwersalny i zawsze się dogadujemy i jestem jednością z Tao, przeszłam tam przez bramę ciała, akceptacji emocji i świadomym zarządzaniu energią i pustką i ciszą.. Chcę Ci pokazać co to oznacza jeśli chcesz.
Jestem Vajrajogini, Czerwoną Dakini o bardzo dużej dynamice transformacyjnej to moja droga.
Od wielu lat moja fascynacją była praca z ciałem i seksualnością, seksuologia oraz świadomością, mam długie portfolio szkoleń i warsztatów ale od wielu lat doświadczając wszechstronnych nauk Tantra Jogi i najbardziej świątynnej taoistycznej Tantry. Doświadczyłam nauk wspaniałych nauczycieli Tantry jak Anand Rudra czy Dechem Dorje. Jestem członkiem teamu The House of Tantra i jestem spójna z naukami buddyjskimi i żyje zgodnie z nimi. Jestem praktykujaca taoistka zapraszam Cie na drogę tantry i medytacji życia i światła. Jestem również facylitatorem procesów uświadamiania granic oraz holistycznej terapii partnerskiej Wheel of Consent ( Koła zgody)
Narzędzia jakie wplatam w poszczególne warsztaty czy sesje to : holistyczna Czakroterapia, Kryia Joga, masaż powięziowy, masaż balijski oraz Shiatsu, tybetańska refleksologia, refleksologia sensualna tao oraz kundalini yoga ora QiGong.
Mam dar jasnoczucia, jasnowidzenia, mój dotyk budzi energię Kindalini .
Jestem również Mistrzem Reiki II pracując ze świadomością i ochroną energetyczną.
Biznesowo jestem psychologiem biznesu, headhunterem o krystalicznej intuicji, międzynarodowym managerem, coachem transformacji certyfikowanym facylitatorem szkoleń rozwojowych, sprzedażowych , rekrutacyjnych. kompetencji miękkich , komunikacji i biznesu oraz ścieżek kariery specjalistów oraz przeprowadzając procesy zmiany zawodu, kariery, zespołów oraz integracji członków zespołów, Spędziłam 15 lat transformując organizacje, procesy oraz kariery i metody zarzadzania w dużych firmach tak aby rozkwitały i stawały się lepszymi miejscami pracy, pomogłam setkom osób transformować siebie w obszarze kariery i połączenia ze swoim najwyższym potencjałem. Pokazuje organizacjom drogę do świadomego zarządzania.
Wiecej o mnie:
@TantradlaPar
@BlissYou
https://www.instagram.com/blissyoublissyou/
linkedin.com/in/ewelina-malko-a6127b7b
—————————————-
Poznajcie cudownych ludzi, którzy będą członkami Teamu wspierającego proces grupowy:
Monika & Maciek Strupińscy
Jesteśmy terapeutami holistycznymi w MoMa – Życie w Lekkości. Pokazujemy drogę do spełnionego życia przez uwolnienie blokad energetycznych / emocjonalnych z ciała, przekodowanie podświadomości, pełne połączenie ze sobą i otwarcie się na przyjemność. Jesteśmy Mistrzami i Nauczycielami Kundalini Reiki, Certyfikowanymi Praktykami Oczyszczania Przekonań, Metody Ho’oponopono, Soul Body Fusion, Praktykami Uwalniania Zablokowanych Emocji. Ukończyliśmy m.in. kursy pracy z traumą, z blokadami energetycznymi w ciele, masażu tantrycznego i taoistycznego, pracy z energią żeńską i męską.
Więcej o nas znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088224221860

Zobacz więcej

Kiedy?

1 (Piątek) 11:00 - 3 (Niedziela) 18:00

X